Bezirksvertretung 7 (Porz) - 25.08.2015 - 17:00-19:35