Sitzung
BUL/0046/2022
Gremium
Naturschutzbeirat bei der Unteren Naturschutzbehörde
Raum
Stadthaus Deutz, Videokonferenz!
Bitte melden Sie sich bei der Geschäftsführung an.
Zeit
14:00-16:04
Ö 1 
Ö 2 
Ö 2.1 
Ö 2.1.1 1337/2022
Ö 2.2 
Ö 2.2.1 AN/0879/2022
Ö 3 
Ö 3.1 1103/2022
Ö 3.2 1202/2022
Ö 3.3 1194/2022
Ö 4 
Ö 5 
Ö 5.1 
Ö 6 
Ö 6.1 0857/2022
Ö 6.2 1081/2022
Ö 6.3 1085/2022
Ö 6.4 1124/2022
Ö 6.5 1151/2022
Ö 6.6 1338/2022
Ö 7 
Ö 8